Clidata

Clidata je moderní databázová aplikace vyvíjená od roku 1997 (dosud) pro Český hydrometeorologický ústav. Jedná se o klimatickou databázovou aplikaci typu klient-server, postavenou nad architekturou Oracle. Aplikace obsahuje informace o měření a o stanicích, tzv. metadata, datovou část, produkty, umožňuje přímé spojení s dalšími aplikacemi (například GIS) a různé výstupy. Tato aplikace je hlavní používanou aplikací na Českém hydrologickém ústavu pro potřeby klimatologie.

Uživatelské prostředí aplikace existuje v různých jazykových mutacích, které lze uživatelsky měnit a přizpůsobovat.

V současnosti je aplikace Clidata, kromě České republiky, provozována v dalších více než 30 státech světa.

Programátoři firmy KW Data s.r.o. jsou hlavním vývojářem této aplikace od samého počátku jejího vývoje, tedy od roku 1997.
Rovněž jsme se podíleli na většině zahraničních instalací, jak samotnou instalací, tak školením.